Podest Rozładunkowy PK-30005

Poedest Rozładunkowy PR-2000 gotowy do montażu

Wysuwnice Budowlane

Wysuwnica Budowlana – tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej na poziomie płyty stropowej (między kondygnacjami). Stanowi miejsce stawiania ładunku przenoszonego żurawiem, dźwigiem, ładowarką teleskopową. Używanie podestu rozładunkowego powinno polegać wyłącznie na stawianiu lub podejmowaniu, z użyciem dźwignicy, paletyzowanych wyrobów, których łączna masa nie może przekraczać określonej wartości określonej przez producenta/w projekcie.
Najczęściej występują 2 typy podestów rozładunkowych:
podest kompletny – zaprojektowany i wykonany z wcześniej wykonanej konstrukcji stalowej
na podstawie projektu wykonawczego dostarczany na budowę z instrukcją użytkowania
w komplecie
podest montowany na budowie – podest składany z elementów systemu szalunkowego na
podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową.