Najczęściej występują 2 typy podestów rozładunkowych:

 • podest kompletny – zaprojektowany i wykonany z wcześniej wykonanej konstrukcji stalowej na podstawie projektu wykonawczego dostarczany na budowę z instrukcją użytkowania
  w komplecie
 • podest montowany na budowie – podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunków

Wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót, wysuwnice powinny być wykonane zgodnie z Instrukcją lub Projektem indywidualnym, w oparciu o wymagania określone w dyrektywie maszynowej oraz normach, dokonując wyboru urządzenia należy uwzględnić:

 • maksymalne obciążenie robocze
 • ilość osób przebywających na podeście
 • długość/szerokość całkowitą
 • stabilność
 • wytrzymałość i sztywność przy minimalnym ciężarze własnym
 • powierzchnię roboczą podłogi, w tym jej poziom i brak nierówności
 • trwałość i sposób mocowania do konstrukcji budynku
 • wysokość kondygnacji
 • długość oparcia na stropie
 • strefę pracy żurawia/dźwigu

Wysuwnice powinny być wykonane z odpowiednich materiałów i z użyciem właściwych rozwiązań konstrukcyjnych oraz elementów bezpieczeństwa

Podest Rozładunkowy PK-3000

Podest rozładunkowy PR-2000